Ministacje Paliw

mini stacje paliw - zbiorniki do paliw z układem dystrybucyjnym, zbiorniki na nawozy płynne, AdBlue,


Krajowi wytwórcy uprawnieni przez UDT


Kontakt

ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22

http://swimer.com.plMinistacje paliw 1500 - 10 000 litrów
ministacje paliw


Zbiornik na olej napędowy
| Zbiorniki na olej napędowy | zbiornik na ON | zbiornik na olej napędowy 15 000l | zbiorniki na olej napędowy 2000l | dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy | dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy z polietylenu
                    

zbiornik na olej napędowy 2000lzbiornik na olej napędowy 5000lzbiornik na olej napędowy 2000lzbiornik na olej napędowy 5000l

Miejsce ustawienia stacji paliw:
Aby zbiornik zgodny był z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, należy umieścić go w odpowiedni sposób, przestrzegając następujących zaleceń:
-zbiornik znajdować musi się w odległościach co najmniej: -10m od terenu leśnego;
-10m od budynków mieszkalnych -5m od innych obiektów budowlanych
-5m od granicy działki, drogi, zbiorników wodnych lub ujęć wody
-zbiornika nie można ustawiać wewnątrz budynków
-zbiornik nie może być otoczony z wszystkich stron budynkami
-zbiornik winien umieszczony być na równym, płaskim, stabilnym podłożu, wykonanym z materiału niepalnego.

ustawienie ministacji paliw

Ministacja Paliw - 1350 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 1350 litrów
długość: 2700 mm szerokość: 900 mm
waga:
220 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 1400 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 1400 litrów
średnica: 1576 mm
waga:
180 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 2500 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 2500 litrów
średnica: 2000 mm
waga:
370 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 3500 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 3500 litrów
Średnica: 2000 mm
waga:
370 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 5000 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 5000 litrów
Średnica: 2547 mm
waga:
430 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 6000 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 6000 litrów
Średnica: 2547 mm
waga:
430 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 10000 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 10000 litrów
Średnica: 2866 mm
waga:
490 kg

więcej >>

Ministacja Paliw - 15000 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy, o pojemności 10000 litrów
Średnica: 2866 mm
waga:
490 kg

więcej >>

Systemy Zarządzania

pełna kontrola wydawanego paliwa na odległość

więcej >>

 

Zbiorniki Stalowe

Oferujemy Państwu również STALOWE zbiorniki jedno i dwupłaszczowe, zarówno jedno jak i wielokomorowe

więcej >>

 

Kontakt

ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22

http://swimer.com.pl

 

 

| przekładnie kierownicze | materace piankowe